NAŠE NAJBOLJE DESTINACIJE

PARNDORF DAN RASPRODAJE

25 €

PARNDORF DAN RASPRODAJE

  • parndorf late night shopping
  • parndorf outlet centar bec vienna izlet
  • Parndorf rasprodaje shopping prodavnice kolekcije
  • parndorf outlet austrija late night
  • parndorf shopping popusti povoljno jeftino zenska muska decija
  • parndorf prodavnice letnja rasprodaja
  • parndorf mapa prodavnica radnje roba

3

DANA

PARNDORF DAN RASPRODAJE

Ostale informacije

PROGRAM PUTOVANJA

termin putovanja: 21.03-23.03.2018

I dan (sreda) BEOGRAD

Sastajemo se u 21:00h, na parkingu Bloka 42. Polazimo u 21:15h, iz Novog Sada kod Lokomotive u 22:30. Noćna vožnja kroz Srbiju, Mađarsku i Austriju sa usputnim zaustavljanjima radi odmora i graničnih formalnosti.

II dan (četvrtak) OUTLET PARNDORF – BEČ www.mcarthurglen.com/at/designer-outlet-parndorf

Prepodnevni dolazak u tržni centar Parndorf, koji se nalazi na par kilometara od granice sa Mađarskom. Outlet Parndorf je veoma poznat u Evropi, a sve više i kod nas, po radnjama najpoznatih svetskih robnih marki kao što su Adidas, Nike, Reebok, Desigual, Armani, Bogner, Burberry, Ecco, Lacoste, Esprit, Tommi Hilfinger i još mnogi drugih. U slobodno vreme uživamo u kupovini. U dogovoreni vreme fakultativni polazak za Beč. Po dolasku panoramski obilazak grada: Opera, zimska rezidencija Habsburgovaca – Hofburg, Trg Marije Terezije, Parlament, Gradska kuća, Univerzitet, Burg teatar, Zavetna crkva... Slobodno vreme za Saher tortu i Melange kafu. Polazak iz Beča u 20h, dolazak u Parndorf po preostale putnike oko 21h i polazak ka Srbiji.

III dan (petak) BEČ – BEOGRAD

Dolazak u Novi Sad i Beograd u jutarnjim satima.

Kraj programa.

ARANŽMAN OBUHVATA:
Autobuski prevoz na relaciji Beograd-Parndorf-Beograd. 
Vodiča tokom putovanja.
Troškove organizacije i realizacije programa.

ARANŽMAN NE OBUHVATA:
Fakultativni odlazak u Beč 10€
Međunarodno putno zdravstveno osiguranje 250,00 dinara
Individualne troškove.

NAČIN PLAĆANJA

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Banca Intesa na dan uplate.

Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 40% vrednosti aranžmana, a ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja.

Sve cene u eurima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3., kao i način naplate aranžmana, koji se vrši u dinarima po prodajnom kursu poslovne banke organizatora putovanja na dan plaćanja.

U slučaju poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih promena troškova organizacije (goriva, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni.

NAPOMENE

NAPOMENE ZA FAKULTATIVNE IZLETE:

Fakultativni izlet nije obavezni deo programa i zavisi od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Organizator zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnog izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti (gužva u saobraćaju, zatvaranje lokaliteta predviđenog za obilazak...) Fakultativni izlet se plaća na licu mesta u eurima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe.

Neophodan je minimum od 30 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena izleta je podložna promeni.

OPŠTE NAPOMENE:

Preporuka je da svi putnici imaju biometrijski pasoš.

Tokom putovanja predviđene su pauze radi odmora posle 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.

Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja putovanja.

Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program istaknut u agenciji. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave. Putnici sa novim biometrijskim pasošima treba sami da se informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (novčana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) na web stranici www.europa.rs, ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja

Organizator putovanja je Turistička agencija TRAVEL 4 YOU licenca OTP 23/2017 od 20.03.2017.

Polisa osiguranja MILENIJUM OSIGURANJE a.d.o. 30000001696 od 06.03.2017.

Aranžman je rađen na bazi od minimum 55 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika

organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.

PRIJAVITE SE ZA - PARNDORF DAN RASPRODAJE !

Ostale ponude (Evropski gradovi)