NAŠE NAJBOLJE DESTINACIJE

BUDIMPEŠTA

35 €

BUDIMPEŠTA

  • trg heroja u budimpesti
  • dvorac u budimpesti
  • pogled sa reke na budimpestu
  • Katedrala Svetog Stefana u Budimpesti
  • trgovi budimpeste
  • Ribarska kula u Budimpesti
  • Krastarenje u budimpesti
  • tropikarijum u budimpeti
  • izlet u sent andreju

3

DANA

BUDIMPEŠTA

Ostale informacije

PROGRAM PUTOVANJA

1. dan, (petak) BEOGRAD - BUDIMPEŠTA

Sastajemo se u 23h, na parkingu Bloka 42. Polazimo u 23:30h, iz Novog Sada kod Lokomotive u 00:15h. Noćna vožnja kroz Srbiju i Mađarsku do Budimpešte sa usputnim zaustavljanjima radi odmora i graničnih formalnosti.

2. dan (subota) BUDIMPEŠTA

Dolazimo u Budimpeštu u ranim jutarnjim satima. Prvo zaustavljanje nam je u tržnom centru Tesco gde je predvidjeno vreme za jutarnje osveženje uz kafu. Krećemo do Trga Heroja i gradskog parka. Slobodno vreme. U dogovoreno vreme krećemo ka Andraši bulevaru i dolazimo do glavne trgovačke Vaci ulice. Šetnja ulicom do katedrale Svetog Stefana, usput prolazimo pored mnogobrojnih butika, menjačnica, Žerbo poslastičarnice... Slobodno vreme do polaska u hotel. Smeštamo se u hotel. U poslepodnevnim satima fakultativni odlazak do tržnog centra Campona u sklopu kojeg je i Tropkakrijum. Slobodno vreme do povratka u centar grada i odlaska na fakultativno večernje krstarenje po Dunavu. Povratak u hotel. Noćenje.

3. dan (nedelja) BUDIMPEŠTA – SENTANDREJA - BEOGRAD

Doručak. Odjavljujemo se iz hotela. Fakultativni odlazak do Sentandreje, gradića severno od Budimpešte, nekadašnje sedište srpskog patrijarha. Obilazimo Trg Vuka Stefanovića Karadžića, kuću Jakova Ignjatovića, krst Srpskog trgovačkog društva, Sabornu crkvu i Pravoslavni muzej. Slobodno vreme za predah uz srpsku kafu u srpskom restoranu. Sledi povratak u Budimpeštu i obilazak Budimskog brda gde ćete imati priliku da vidite Kraljevu palatu, Ribarsku kulu, crkvu Matije Korvina i Citadelu. Nakon obilaska polazimo za Srbiju.

4. dan (ponedeljak) BEOGRAD

Dolazak u Novi Sad i Beograd u ranim jutarnjim satima.

Kraj programa.

termin putovanja

usluga

cena aranžmana

cnline rezervacija

16.02-18.02.2018

1 noćenje sa doručkom u hotelu sa 3* + autobuski prevoz

45€

35€

ARANŽMAN

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

Prevoz autobusom turističke klase na relaciji Beograd-Budimpešta-Beograd.

Smeštaj u hotelu Poluš sa 3* (ili sličan hotel iste kategorizacije) u 1/2 ili 1/3 sobama na bazi jednog noćenja sa doručkom (kontinentalni)

Obilaske prema programu u pratnji vodiča

Troškove organizacije i realizacije programa

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

Međunarodno zdravstveno osiguranje 400,00 din za ceo period

Paket fakultativnih izleta od 20 eura po osobi obuhvata krstarenje Dunavom, Sentandreja, odlazak do tržnog centra Campona

 

Ulaznice za Tropicarium ( plaća se na biletarnici po ceni od 1800,00 HUF za decu do 18 godina - oko 6 eura, i 2500,00 HUF za odrasle - oko 8 eura)

 

Individualne troškove

Doplatu za jednokrevetnu sobu – na upit

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Banca Intesa na dan uplate.

Sve cene u eurima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3., kao i način naplate aranžmana, koji se vrši u dinarima po prodajnom kursu poslovne banke organizatora putovanja na dan plaćanja.

U slučaju poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni.

NAPOMENE

NAPOMENE ZA FAKULTATIVNE IZLETE:

Fakultativni izlet nije obavezni deo programa i zavisi od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Organizator zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti (gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...) Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta u eurima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe.

Neophodan je minimum od 30 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena izleta je podložna promeni.

OPŠTE NAPOMENE:

Preporuka je da svi putnici imaju biometrijski pasoš.

U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00h. Hotelske sobe se napuštaju poslednjeg dana boravka do 09:00h. Hotel je registrovan, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije Mađarske. Svaki hotel ima restoran, svaka soba ima tuš/wc. U pojedinim hotelima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od samog hotela, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela. Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije hotela. Neki od dopunskih sadržaja hotela su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti sadržaja, jer zavise od hotela (npr. sef, WiFi, mini-bar, TV, klima uređaj...)

Usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta organizator putovanja ne može imati uticaja.

Tokom putovanja predviđene su pauze radi odmora posle 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.

Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).

Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja putovanja.

Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program istaknut u agenciji. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja i uslovima plaćanja.

Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave. Putnici sa novim biometrijskim pasošima treba sami da se informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (novčana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) na web stranici www.europa.rs, ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije. 

 

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja

Organizator putovanja je Turistička agencija TRAVEL 4 YOU licenca OTP 23/2017 od 20.03.2017.

Polisa osiguranja MILENIJUM OSIGURANJE a.d.o. 30000001696 od 06.03.2017.

Aranžman je rađen na bazi od minimum 55 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika

organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.

 

PRIJAVITE SE ZA - BUDIMPEŠTA !

Ostale ponude (Evropski gradovi)