NAŠE NAJBOLJE DESTINACIJE

CARSKI BEČ

65 €

CARSKI BEČ

4

DANA

CARSKI BEČ

Ostale informacije

PROGRAM PUTOVANJA

1. dan BEOGRAD – BEČ

Polazimo iz Beiograda u 22:30h, iz Novog Sada u 23:45, Subotice oko 01:30. Noćna vožnja kroz Srbiju, Mađarsku i Austriju sa usputnim zaustavljanjima radi odmora i graničnih formalnosti.

2. dan OUTLET PARNDORF – BEČ www.designeroutletparndorf.at

Prepodnevni dolazak u tržni centar Parndorf koji se nalazi na par kilometara od granice sa Mađarskom. Outlet Parndorf je veoma poznat po radnjama najpoznatih svetskih robnih marki kao što su Adidas, Nike, Reebok, Desigual, Armani, Bogner, Burberry, Ecco, Lacoste, Esprit, Tommi Hilfinger i još mnogi drugih. Slobodno vreme za šoping u trajanju od 3 sata. Nastavljamo putovanje prema Beču. Po dolasku panoramsko razgledanje grada: Opera, zimska rezidencija Habsburgovaca – Hofburg, Trg Marije Terezije, Parlament, gradska kuća, Univerzitet, Zavetna crkva, odlazak do Hundertvasera. Nakon slobodnog vremena polazak prema hotelu. Smeštaj u sobe i slobodno vreme za odmor, kupanje u bazenu ili odlazak u tržni centar Shopping City Sud https://www.scs.at/ sa više od 330 prodavnica sa raznovrsnom ponudom, a koji se nalazi u blizini hotela. Noćenje.

3. dan BEČ – BEOGRAD

Doručak. Odjavljujemo se iz hotela. Slobodno vreme ili mogućnost fakultativne posete dvorca Šenbrun, letnje rezidencije Habsburgovaca. Razgledanje carskih prostorija i šetnja prelepim parkom. Nakon obilaska povratak u centar Beča. Slobodno vreme za Saher tortu, Melange kafu, vožnju kočijama ili šetnja sa vodičem kroz dvorišta palate Hofburg sve do Kohlmarkta i rimskih iskopina, nastavljamo da se šetamo Grabenom sve do Katedrale Svetog Stefana. Slobodno vreme do polaska u večernjim satima.

4. dan BEOGRAD

Dolazak u Suboticu, Novi Sad i Beograd u ranim jutarnjim satima.

Kraj programa.

termin putovanja

cena aranžmana

specijalna ponuda

08.03-11.03.2019

79€

65€

ARANŽMAN

ARANŽMAN OBUHVATA:

Autobuski prevoz na relaciji Beograd-Beč-Beograd

Smeštaj u hotelu sa 4* Eventhotel Pyramide u dvokrevetnim sobama ili dvokrevetnim sa pomoćnim ležajem,

usluga je jedno noćenje sa doručkom – švedski sto

Vodiča tokom putovanja

Troškove organizacije i realizacije programa

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

Međunarodno putno zdravstveno osiguranje 500,00

Ulaznicu za Šenbrun 25€ (autobuski prevoz sa ulaznicom i audio vodičem na srpskom jeziku)

Samo prevoz do Šenbruna 5€

Doplata za 1/1 sobu – na upit

Individualne troškove

NAČIN PLAĆANJA

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Banca Intesa na dan uplate.

Plaćanje je moguće na rate: putem administrativne zabrane, čekovima građana ili preko računa uz profakturu izdatu od strane Travel4You-a. Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 40% vrednosti aranžmana, a ostatak najkasnije 15 dana pre početka putovanja (za redovne uplate do polaska).

Za uplate na rate 40% prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana u jednakim mesečnim ratama odloženo čekovima građana ili administrativnom zabranom zaključno sa 15.03.2019. po prodajnom kursu Banca Intesa na dan deponovanja čekova ili potpisivanja administrativne zabrane.

Sve cene u eurima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3., kao i način naplate aranžmana, koji se vrši u dinarima po prodajnom kursu poslovne banke organizatora putovanja na dan plaćanja.

U slučaju poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni.

NAPOMENE

NAPOMENE ZA FAKULTATIVNE IZLETE:

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Organizator zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti (gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...) Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta u eurima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe.

Neophodan je minimum od 30 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena izleta je podložna promeni.

OPŠTE NAPOMENE:

Agencija pravi raspored sedenja, uzimajući u obzir starija lica, porodice sa malom decom, trudnice, kao i vreme uplate. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu koje mu dodeli agencija. Naknadne izmene nisu moguće.

U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00h. Hotelske sobe se napuštaju poslednjeg dana boravka do 09:00h. Hoteli su registrovani, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije Austrije. Svaki hotel ima restoran, svaka soba ima tuš/wc. U pojedinim hotelima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od samog hotela, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela. Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije hotela. Neki od dopunskih sadržaja hotela su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti sadržaja, jer zavise od hotela (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)

Usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta organizator putovanja ne može imati uticaja.

Tokom putovanja predviđene su pauze radi odmora posle 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.

Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

Organizator zadržava pravo da putem PROMOCIJA i SPECIJALNIH PONUDA proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.

Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).

Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja putovanja.

Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program istaknut u agenciji. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave. Putnici sa novim biometrijskim pasošima treba sami da se informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (novčana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku tranzit ili ulaz na teritoriju odredišne zemlje.

 

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja

Organizator putovanja je Turistička agencija TRAVEL 4 YOU licenca OTP 23/2017 od 20.03.2017.

Polisa osiguranja MILENIJUM OSIGURANJE a.d.o. 30000005914 od 06.03.2018.

Aranžman je rađen na bazi od minimum 55 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika

organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.

PRIJAVITE SE ZA - CARSKI BEČ !

Ostale ponude (Evropski gradovi)