NAŠE NAJBOLJE DESTINACIJE

PADOVA i TRST

99 €

PADOVA i TRST

4

DANA

PADOVA i TRST

Ostale informacije

PROGRAM PUTOVANJA

1. (dan) BEOGRAD

Polazak iz Beograda u 17h. Mogućnost polaska iz Novog Sada. Vožnja kroz Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju i Italiju uz usputna zaustavljanja do Padove.

2. (dan) PADOVA – LIDO di JESOLO

Po dolasku u Padovu sledi razgled: trg Prato dela Vale, Bazilika Svetog Antonija u kojoj se nalazi njegov grob i relikvije. Uskim ulicama dolazimo do poznatog kultnog mesta kafe Pedroki, zovu ga još i kafe bez vrata jer je do Prvog svetskog rata bio otvoren dan i noć. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Polazak iz Padove je predviđen oko18h. Vožnja do mesta Lido di Jesolo i smeštaj u hotel. Noćenje.

3. (dan) NOVENTA di PIAVE – TRST

Doručak. Odjavljujemo se iz hotela i krećemo prema outletu Noventa di Piave www.mcarthurglen.com/en/outlets/it/designer-outlet-noventa-di-piave Slobodno vreme za kupovinu i nastavak prema Trstu. Po dolasku u Trst kraći obilazak grada, Grand kanal, kuća Gopčevića, Ponte Roso, crkva Sv. Spiridona, Rimski Amfiteatar, znamenitosti na trgu Ujedinjene Italije, gradska kuća, palate Piteri, Vanoli, Loyd, fontana Macoleni, spomenik Karla VI... Slobodno vreme. U večernjim satima polazak za Srbiju.

4. (dan) BEOGRAD

Dolazak u Beograd u jutarnjim satima.

Kraj programa

termin putovanja

usluga

cena aranžmana

17.10-20.10.2019.

1 noćenje sa doručkom + autobuski prevoz

99€ 

ARANŽMAN

ARANŽMAN OBUHVATA:

Prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu

Smeštaj u Lido di Jesolo-u hotel 3* u 1/2 i 1/3 sobama na bazi 1 noćenja sa doručkom (kontinentalni)

Hotel Roby 3* www.hotel-roby.it

Obilaske prema programu u pratnji vodiča

Troškove organizacije i realizacije programa

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

Međunarodno putno zdravstveno osiguranje 500,00 dinara

Doplatu za jednokrevetnu sobu – na upit

Polazak iz Novog Sada 1500,00 dinara – minimum 15 putnika

Individualne troškove

NAČIN PLAĆANJA

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Banca Intesa na dan uplate. Plaćanje je moguće na rate: putem administrativne zabrane ili čekovima građana. Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 40% vrednosti aranžmana, a ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja.

U slučaju poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni.

NAPOMENE

OPŠTE NAPOMENE:

Putnici koji poseduju crveni biometrijski pasoš Republike Srbije, za ulazak na teritoriju Evropske unije pasoš treba da važi minimum 3 meseca od dana povratka sa putovanja.

U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00h. Hotelske sobe se napuštaju poslednjeg dana boravka do 09:00h. Hoteli su registrovani, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije Italije. Svaki hotel ima restoran, svaka soba ima tuš/wc. U pojedinim hotelima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od samog hotela, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela. Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije hotela. Neki od dopunskih sadržaja hotela su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti sadržaja, jer zavise od hotela (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)

Usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta organizator putovanja ne može imati uticaja.

Tokom putovanja predviđene su pauze radi odmora posle 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.

Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

Organizator zadržava pravo da putem PROMOCIJA i SPECIJALNIH PONUDA proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.

Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).

Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja putovanja.

Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program istaknut u agenciji. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave. Putnici sa novim biometrijskim pasošima treba sami da se informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (novčana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

 

 

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja

Organizator putovanja je Turistička agencija TRAVEL 4 YOU licenca OTP 23/2017 od 20.03.2017.

Polisa osiguranja MILENIJUM OSIGURANJE a.d.o. 30000005914 od 06.03.2019.

Aranžman je rađen na bazi od minimum 40 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika

organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.

PRIJAVITE SE ZA - PADOVA i TRST !

Ostale ponude (Evropski gradovi)