NAŠE NAJBOLJE DESTINACIJE

PRAG 3 NOĆENJA 2021

109 €

PRAG 3 NOĆENJA 2021

  • prag i vltava
  • mostovi praga na vltavi
  • dvorac hradcani u pragu
  • karlov most i vltava
  • zgrade parga plesacica
  • starogradski trg u pragu
  • zamak karlstajn
  • banja karlove vari
  • drezden na elbi
  • drezden celodnevni izlet

6

DANA

PRAG 3 NOĆENJA 2021

Ostale informacije

PROGRAM PUTOVANJA I CENA

PRAG

sa izletom u Drezden i Karlove Vari

1. dan BEOGRAD

Polazak iz Beograda u 18h, iz Novog Sada kod Lokomitive u 19:15h. Vožnja kroz Srbiju, Mađarsku i Slovačku sa usputnim zaustavljanjima radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti.

2. dan PRAG

Dolazimo u Prag u jutarnjim satima i krećemo u lepu pešačku turu sa lokalnim vodičem. Obilazak započinjemo od Hradčana – baroknog dvorca koji je i najveći na svetu, u sklopu Praškog hrada su još i katedrala Sv. Vita, kapela Sv. Venceslava, bazilika Sv. Đorđa, Zlatna ulica. Polako se spuštamo prema Karlovom mostu ..., Nastavljamo na Staro gradski trg gde je gradska većnica sa Astronomskim časovnikom, spomenik Janu Husu, crkva Sv. Nikole, Tinska crkva... Nastavljamo ka Vaclavskom trgu i parkingu gde nas čeka autobus... Smeštamo se u hotel. Upoznali smo vas sa gradom pa slobodno vreme možete da iskoristite i sami odete do centra. Noćenje.

3. dan DREZDEN

Doručak. Fakultativni odlazak na celodnevni izlet do Drezdena, grada koji se ponovo digao iz pepela kao feniks, nalazi se na istoku Nemačke i zbog svog izuzetnog kulturnog značaja nazvan je Firencom na Elbi. U kasnim poslepodnevnim satima povratak u Prag. Noćenje.

4. dan KARLOVE VARY

Doručak. Fakultativni izlet za Karlove Vari, najpoznatije srednjoevropsko banjsko i turističko mesto u kojem su boravile mnogobrojne poznate ličnosti. U bajkovitim Karlovim Varima obilazak termalnih izvora, Ruske crkve i mnogo interesantnih priča...U poslepodnevnim satima povratak u Prag. Slobodno vreme. Noćenje.

5. dan PRAG - KARLŠTEJN

Doručak. Napuštamo hotel. Fakultativni odlazak u Karlštejn, dvorac iz XIV veka, u kome je bila rezidencija kralja Karla IV i u kome se čuva kopija krune čeških kraljeva. Po povratku u Prag slobodno vreme do večernjih sati kada je polazak za Srbiju. Vožnja kroz Slovačku i Mađarsku sa usputnim zadržavanjem radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti.

6. dan  BEOGRAD

Dolazak u Novi Sad i Beograd u jutarnjim satima. Kraj programa.

 

termin putovanja

usluga

specijalna ponuda

  3 noćenja sa doručkom hotel 3* + autobuski prevoz  
  3 noćenja sa doručkom hotel 3* + autobuski prevoz  

ARANŽMAN I USLOVI PLAĆANJA

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

Prevoz autobusom turističke klase na relaciji Beograd-Prag-Beograd

Smeštaj u Pragu hotel Kristal  http://hotel-krystal.eu, Hotel Globus https://www.hotel-globus.cz/cs/ 3* u 1/2 i 1/3 sobama na bazi 3 noćenja sa doručkom (kontinentalni)

Obilaske prema programu u pratnji lokalnog vodiča 

Pratioca grupe tokom putovanja

Troškove organizacije i realizacije aranžmana

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

Međunarodno putno zdravstveno osiguranje 800,00 dinara sa doplatom za covid

Fakultativni izlet za Karlove Vari 20€, izlet u Drezden 30€, zamak Karlštejn 25€

Doplata za 1/1 sobu – na upit

Individualne troškove

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.
Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 40% vrednosti aranžmana, a ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja.
U slučaju poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni.

NAPOMENE

NAPOMENE ZA FAKULTATIVNE IZLETE:
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Organizator zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti (gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...) Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta u eurima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe.
Neophodan je minimum od 30 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena izleta je podložna promeni.

OPŠTE NAPOMENE:

Putnici koji poseduju crveni biometrijski pasoš Republike Srbije, za ulazak na teritoriju Evropske unije pasoš treba da važi minimum 3 meseca od dana povratka sa putovanja.

Agencija pravi raspored sedenja, uzimajući u obzir starija lica, porodice sa malo decom, trudnice kao i datum uplate aranžmana. Potpisivanjem ugovora putnik prihvata mesto u autobusu koje mu dodeli agencija. Naknadne izmene nisu moguće.

U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00h. Hotelske sobe se napuštaju poslednjeg dana boravka do 09:00h.  Hoteli su registrovani, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije Češke. Svaki hotel ima restoran, svaka soba ima tuš/wc. U pojedinim hotelima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od samog hotela, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela. Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije hotela. Neki od dopunskih sadržaja hotela su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti sadržaja, jer zavise od hotela (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
Usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta organizator putovanja ne može imati uticaja.
Tokom putovanja predviđene su pauze radi odmora posle 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...) 
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) 
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja putovanja. 
Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program istaknut u agenciji. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. 
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave. Putnici sa novim biometrijskim pasošima treba sami da se informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (novčana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

Državljani Republike Srbije koji su u poslednjih 14 dana, duže od 12 sati, boravili u tzv. zelenoj zoni (gde spada i R. Srbija) mogu da doputuju u Češku uz obavezu prethodnog prijavljivanja elektronskim putem https://plf.uzis.cz/ i posedovanja negativnog rezultata testa na Kovid-19 (antigenski ne stariji od 48 ili PCR ne stariji od  72 sata). Lica sa regulisanim trajnim boravkom u ČR mogu da urade test u roku od 5 dana od ulaska na teritoriju Češke.
Izuzetak od navedenih mera su:
- vakcinisana lica koja poseduju nacionalni sertifikat o završenoj vakcinaciji pod uslovom da je od  dobijanja druge doze prošlo 14 dana,
- radnici međunarodnog transporta,
- tranzit i zadržavanje kraće od 12 sati,
- deca mlađa 6 godina.
Državljani Srbije koji putuju u Češku iz neke druge zemlje (narandžasta, crvena ili tamno crvena zona) potrebno je da prethodno provere uslove ulaska iz te zemlje. To je moguće učiniti u sledećem linku: https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx

PRIJAVITE SE ZA - PRAG 3 NOĆENJA 2021 !

Ostale ponude (Evropski gradovi 2021)