NAŠE NAJBOLJE DESTINACIJE

LE SOLEIL 4*

LE SOLEIL 4*

  • le soleil hotel lido dijesolo italija leto
  • le soleil hotel bazen lezaljke usluga
  • restoran u hotelu le soleil leto italija lido di jesolo
  • Le Soleil restoran usluga polupansion dorucak vecera
  • soba u hotelu le soleil
  • smestaj hotel le soleil lido di jesolo leto italija
  • kupatilo u hotelu le soleil
  • le soleil kupatilo fen

LE SOLEIL 4*

Ostale informacije

LE SOLEIL 4* CENOVNIK

HOTEL LE SOLEIL 4*
struktura max usluga 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09
osoba 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09
1/2 2 + 2 PP 779 779 779 889 889 889 889 889 889 779 779 579
cene su u eur za ceo boravak po osobi na bazi polupansiona, suncobran i 2 ležaljke su besplatno
autobuski prevoz: odrasli 65€, deca do 12 godina 55€

Dete od 0-2 god besplatno u sobi sa dve odrasle osobe               

Dete od 2 do 7 godina ima popust 50% u sobi sa dve odrasle osobe                                    

Dete od 7 do 12 godina ima popust 25%  u sobi sa dve odrasle osobe                  

Dve odrasle osobe i dvoje dece 2-12 plaćaju tri pune cene

Treća odrasla osoba ima popust 15%

Dečiji krevetac je besplatan, na upit                              

Doplata za sobu sa pogledom na more 36 eur dnevno po osobi 

Doplata za sobu bočni pogled more 16 € dnevno po osobi  

Superior soba 11 € dnevno po osobi

Doplata za pun pansion 16 € dnevno po osobi                                          

Garaža 10 € dnevno                                      

PROGRAM PUTOVANJA

PROGRAM PUTOVANJA ZA PUTNIKE KOJI KORISTE SOPSTVENI PREVOZ:
1. dan – dolazak u mesto boravka i smeštaj u odabrane objekte (posle 14 časova).
Putnici se sami javljaju na recepciju i smeštaju u hotel, na osnovu uputstva za sopstveni prevoz (osim u slučaju nemogućnosti da pronadju ugovoreni hotel, kada treba da kontaktraju predstavnika telefonom). Broj telefona predstavnika će biti dostupan putnicima u momentu izdavanja vaučera, a najkasnije 5 dana pre ugovorenog putovanja.

Od 2. dana do poslednjeg dana ugovorenog boravka – boravak na bazi izabrane usluge smeštaja i ugovorenog broja dana.
Poslednji dan ugovorenog boravka – napuštanje objekta do 9 časova.

PROGRAM PUTOVANJA ZA PUTNIKE KOJI KORISTE AUTOBUSKI PREVOZ:

Putnik je DUŽAN da se LIČNO informiše u agenciji o mestu i vremenu polaska, jedan dan pred put. Putnik je u obavezi da na dogovorenom mestu polaska bude 30 minuta pre ugovorenog vremena polaska.

1. dan – sastanak grupe je u Beogradu, dan ranije od datuma iz cenovnika. Tačno vreme i mesto polaska će biti naknadno objavljeno.

2. dan – dolazak u mesto boravka je predviđen u prepodnevnim časovima. Smeštaj u odabrane objekte (posle 14 časova).
Od 2. dana do poslednjeg dana ugovorenog boravka – boravak na bazi izabrane usluge i ugovorenog broja dana.
Poslednji dan ugovorenog boravka – napuštanje hotela do 9 časova.

Povratak autobusa je poslednjeg dana boravka ispred odabranog hotela u kasnim popodnevnim satima. Zbog velikog broja hotela, polazak ispred poslednjeg hotela može biti i 60 minuta kasnije od zakazanog vremena. Vreme povratka je uslovljeno lokalnim zakonkim propisima o bezbednosti saobraćaja i zavisi od vremena dolaska nove grupe. O tačnom vremenu povratka, putnici će biti obavešteni u prepodnevnim satima, na dan povratka od strane predstavnika putem infotabli, usmeno telefonom ili SMS-om.

Vožnja ka Srbiji sa kraćim pauzama radi odmora i graničnih formalnosti. Dolazak na mesto polaska je narednog dana u jutarnjim časovima.

Kraj usluge.

U slučaju spajanja sa grupom za Rimini, moguć je transfer manjim vozilom (od Novente pored auto puta) do Lida di Jesolo i nazad. Zbog velikog broja hotela i brzine razvoženja/sakupljanja putnika, mogući su transferi manjim vozilom do/od hotela u letovalištu. U slučaju spajanja, dolazak u letovalište je u ranim jutarnjim satima.

Postoji mogućnost ulazaka i na usputnim stanicama na autoputu koje nisu navedene u programu, ali isključivo na mestima predvidjenim za stajanje (parking, pumpa, motel, restoran). Zabranjeno je zaustavljanje autobusa na petljama ili u zaustavnoj traci autoputa zbog ukrcaja putnika!

TOKOM SEZONE, MOGUĆA JE PROMENA MESTA I VREMENA POLASKA!

ARANŽMAN I USLOVI PLAĆANJA

ARANŽMAN OBUHVATA:
Smeštaj u hotelu na bazi odabrane usluge, za odabrani broj noćenja
Autobuski prevoz: cene za autobusku kartu su navedene kao doplate u tabeli ispod hotelskih cenovnika

ARANŽMAN NE OBUHVATA:
Komunalna taksa (plaća se na licu mesta, od 1 do 3 eur po osobi za noć (iznos zavisi od kategorizacije hotela)
Putno zdravstven osiguranje – po važećoj tarifi oisguravajuće kuće.
Za putnike koji imaju biometrijski pasoš, polisa zdravstvenog putnog osiguranja je neophodna u zavisnosti od propisa zemalja krajnje destinacije i zemalja u tranzitu. Detaljne informacije su dostupne u agenciji.
Fakultativne izlete - iz ponude i po cenovniku lokalnog partnera
Ostale nepomenute troškove

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 40% vrednosti aranžmana, a ostatak najkasnije 15 dana pre početka putovanja.

Za odloženo plaćanje 50% prilikom rezervacije, ostatak u jednakim mesečnim ratama čekovima građana zaključno sa 15.10.2020.

Preko računa uz profakturu izdatu od strane Travel 4 You agencije.

U slučaju poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni.

NAPOMENE

OPŠTE NAPOMENE:

Agencija pravi raspored sedenja, uzimajući u obzir starija lica, porodice sa malom decom, trudnice, kao i vreme uplate. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu koje mu dodeli agencija. Naknadne izmene nisu moguće.

U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00h. Hotelske sobe se napuštaju poslednjeg dana boravka do 09:00h. Hoteli su registrovani, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije Italije. Svaki hotel ima restoran, svaka soba ima tuš/wc. U pojedinim hotelima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od samog hotela, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela. Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije hotela. Neki od dopunskih sadržaja hotela su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti sadržaja, jer zavise od hotela (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)

Usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta organizator putovanja ne može imati uticaja.

Tokom putovanja predviđene su pauze radi odmora posle 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.

Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja putovanja.

Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program istaknut u agenciji. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

Organizator zadržava pravo da putem PROMOCIJA i SPECIJALNIH PONUDA proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.

Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave. Putnici sa novim biometrijskim pasošima treba sami da se informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (novčana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

 

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja

Organizator putovanja je Turistička agencija TRAVEL 4 YOU licenca OTP 166/2020 od 01.02.2020. kategorija A 25

Polisa osiguranja MILENIJUM OSIGURANJE a.d.o. 30000016111 od 01.01.2020.

Aranžman je rađen na bazi od minimum 55 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika

organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska

Cenovnik br. 4 od 20.01.2020.

PRIJAVITE SE ZA - LE SOLEIL 4* !

Ostale ponude sa ove lokacije (LIDO di JESOLO LETO 2020)