NAŠE NAJBOLJE DESTINACIJE

RIM LETO 2021

215€

RIM LETO 2021

9

DANA

RIM LETO 2021

Ostale informacije

PROGRAM PUTOVANJA I CENA

LETO U RIMU

izlet u Napulj, Amalfi obala i plaže

 

1. dan BEOGRAD

Polazak iz Beograda oko 17h. Vožnja kroz Srbiju, Hrvatsku i Sloveniju do Rima sa usputnim zaustavljanjima radi odmora i graničnih formalnosti.

2. dan RIM

U Rim stižemo u podnevnim satima i smeštamo se u hotel, posle 14h. Nakon kraćeg odmora odlazak sa vodičem u centar Rima, gradskim prevozom i upoznavanje sa gradom. Slobodno vreme. Individualni povratak u hotel. Noćenje.

3. dan RIM

Doručak. Nakon doručka krećemo u obilazak Rima gradskim prevozom. Dolazimo do Piazza del Popolo, Španskog trga, zatim sledi Fontana di Trevi poznato mesto po bacanju novčića ali je poznato i po okolnim kafićima sa dobrim italijanskim sladoledom. Gužva je očekivana i mi se polako probijamo do Panteona odakle ćemo ići prema Koloseumu... Slobodno vreme. U večernjim satima individualni povratak u hotel. Noćenje.

4. dan RIM - ANZIO - CASTEL ROMANO https://www.mcarthurglen.com/en/outlets/it/designer-outlet-castel-romano

Doručak. Slobodno vreme ili oragnizovani fakultativni izlet u Anzio gde se možete kupati i uživati na plaži. U poslepodnevni satima idemo u outlet Castel Romano. U večernjim satima povratak u Rim. Noćenje.

5. dan RIM - NAPULJ

Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni izlet do prestonice juga Italije, Napulja, sa najznačajnijim znamenitostima centra grada: Castel Nuovo, Opera San Carlo, Galeria Umberto I, Piazza del Plebiscito, Statua di Augusto, Castel dell Ovo, shoping ulica Via Toledo, itd… Slobodno vreme za šetnju. Preporuka je odlazak u jednu od najstarijih, a po mnogima i najboljih picerija sveta Pizzeria Brandi. Slobodno vreme možete ispuniti i odlaskom do Caffe bar Nilo gde se nalazi oltar posvećen legendi ovog grada Armandu Diegu Maradoni. U dogovoreno vreme povratak u Rim. Noćenje.

6. dan RIM - AMALFI OBALA

Doručak. Slobodno vreme ili oragnizovani fakultativni izlet do živopisne Amalfi obale. ObilazakAmalfija, nekadašnje važne pomorske sile po kojoj je cela obala dobila ime. Danas je poznat po uzgajanju posebne vrste limuna od koga se pravi čuveni liker Limunćino. Slobodno vreme za šetnju uskim živopisnim ulicama ili kupanje i sunčanje na prelepim plažama. Odlazak u Positano, mondensko letovalište na Amalfi obali sa živopisnim starim gradom. U večernjim satima povratak u Rim. Noćenje.

7. dan RIM - VATIKAN

Doručak. Slobodno vreme ili fakultativna poseta Vatikanu sa lokalnim vodičem, metroom. Poseta Rimu nije potpuna bez odlaska u baziliku Svetog Petra i obilaska Vatikanskih muzeja koji se ubrajaju među najvrednije muzeje sveta. Tu se čuva najveća kolekcija neprocjenljivih antikviteta i umetničkih dela kao i najveća kolekcija italijanskih i evropskih slika. Sa vatikanskim muzejima su povezane Rafaelove sobe, a naziv dobijaju po freskama koje je oslikao Rafaelo. Sikstinska Kapela oslikana radovima Botičelija, Peruđina... Mikelanđelo Buonaroti je oslikao tavanicu sa motivima iz Starog zaveta i iznad Oltara fresku Strašni Sud. Iz Kapele put vodi u unutrašnjost najveće crkve na svetu posvećenu Svetom Petru, gde se nalaze njegovi posmrtni ostaci. Unutar crkve se nalazi čuvena Mikelanđelova Pijeta. Poseta se završava na grandioznom trgu ispred crkve. Slobodno vreme. Individualni povratak u hotel. Noćenje

8. dan RIM - BOLONJA

Doručak. Odjava Iz hotela i polazak prema Bolonji. U Bolonju dolazimo u popodnevnim satima. Bolonja, univerzitetski grad koji svojim posetiocima pruža pravo uživanje u kolonadama i zasvođenim ulicama, starim kućama od cigle sa drvenim krovovima, šarenim prozorima, restoranima gde kroz prozor možete videti kako žene mese testo. Razgledanje počinjemo od glavne ulice sa brojinim kolonadama, Trg Mađore, Neptunova fontana, Crkva Sv. Petronija, najpoznatiji tornjevi Asineli i Garisendi, kojima su nekada uticajne gradske porodice želele da pokažu svoju prevlast. Nakon obilaska slobodno vreme. U dogovoreno vreme polazimo prema Srbiji. Vožnja kroz Italiju, Sloveniju i Hrvatsku do Srbije sa usputnim zaustavljanjima.

9. dan BEOGRAD

Dolazak u Beograd u prepodnevnim satima.

Kraj usluga

ARANŽMAN

ARANŽMAN OBUHVATA:

Prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu

Smeštaj u Rimu hotel Colony 3*, dvokrevetne sobe ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, u širem centru grada na bazi 6 noćenja sa doručkom (kontinentalni)

Obilaske prema programu u pratnji vodiča

Troškove organizacije i realizacije programa

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

Međunarodno putno zdravstveno osiguranje

Gradsku komunalnu taksu u Rimu koja je stupila na snagu 01.01.2011. koja se plaća na recepciji hotela. Za hotele sa 2* i 3* - 4 eura dnevno po osobi

Doplatu za jednokrevetnu sobu 109€

Dodatno mesto u autobusu 80€

Individualne troškove

Fakultativne izlete

FAKULTATIVNI IZLETI:

- Vatikanski muzeji 45€ odrasli, 35€ deca do 12 godina

- Anzio plaža i outlet Castel Romano 15€

- Napulj 25 €

- Amalfi obala 30€

- Paket fakultativnih izleta Anzio, Napulj i Amalfi obala 60€ - uplata u agenciji

NAČIN PLAĆANJA

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 40% vrednosti aranžmana, a ostatak najkasnije 15 dana pre početka putovanja.

Za odloženo plaćanje 50% prilikom rezervacije, ostatak u jednakim mesečnim ratama čekovima građana zaključno sa 15.10.2019.

Preko računa uz profakturu izdatu od strane Travel 4 You agencije.

U slučaju poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni.

NAPOMENE

NAPOMENE ZA FAKULTATIVNE IZLETE:

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Organizator zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti (gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...). Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta u eurima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe.

Neophodan je minimum od 30 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena izleta je podložna promeni.

OPŠTE NAPOMENE:

Agencija pravi raspored sedenja, uzimajući u obzir starija lica, porodice sa malom decom, trudnice, kao i vreme uplate. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu koje mu dodeli agencija. Naknadne izmene nisu moguće.

U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00h. Hotelske sobe se napuštaju poslednjeg dana boravka do 09:00h. Hoteli su registrovani, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije Italije. Svaki hotel ima restoran, svaka soba ima tuš/wc. U pojedinim hotelima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od samog hotela, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela. Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije hotela. Neki od dopunskih sadržaja hotela su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti sadržaja, jer zavise od hotela (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)

Usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta organizator putovanja ne može imati uticaja.

Tokom putovanja predviđene su pauze radi odmora posle 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.

Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja putovanja.

Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program istaknut u agenciji. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

Organizator zadržava pravo da putem PROMOCIJA i SPECIJALNIH PONUDA proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.

Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave. Putnici sa novim biometrijskim pasošima treba sami da se informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (novčana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

 

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja

Organizator putovanja je Turistička agencija TRAVEL 4 YOU licenca OTP 166/2020 od 01.02.2020. kategorija A 25

Polisa osiguranja MILENIJUM OSIGURANJE a.d.o. 30000016111 od 01.01.2020.

Aranžman je rađen na bazi od minimum 55 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika

organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska

Cenovnik br. 2 od 14.01.2020.

PRIJAVITE SE ZA - RIM LETO 2021 !

Ostale ponude (Italija leto 2020)