NAŠE NAJBOLJE DESTINACIJE

KUMBURGAS 2021

KUMBURGAS 2021

KUMBURGAS 2021

Ostale informacije

PROGRAM PUTOVANJA I CENA

KUMBURGAS LETO 2021

Letovanje na Mramornom moru

1. dan BEOGRAD

Polazak iz Beograda oko 16h. Noćna vožnja kroz Srbiju, Bugarsku sa usputnim zaustavljanjima zbog odmora i graničnih formalnosti.

2.dan KUMBURGAS

Dolazak u Kumburgas u prepodnevnim satima. Smeštaj u hotel je posle 14h. Slobodno vreme za kupanje i sunčanje. Večera. Noćenje

3.dan KUMBURGAS

Doručak. Dan za kupanje i uživanje na peščanim plažama. Večera. Noćenje

4. dan KUMBURGAS - ISTANBUL PANORAMA

Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni odlazak u Istanbul. Dolazimo u Istanbul i započinjemo panoramsko razgledanje grada: Valensov akvadukt, Teodosijeva cisterna, Sulejmanija, Zlatni rog, odlazak do Taksima. Silazak do Bosfora, palata Dolmabahče - poslednja rezidencija otomanskih sultana, Galata most, Egipatska pijaca... Nakon panoramskog obilaska slobodno vreme. Mogućnost obilaska Plave Džamije ili Sultan Ahmetove džamije, jedne od tri najveće i najlepše džamije u islamskom svetu, Hipodroma, Aja Sofije - nekada najveće pravoslavne crkve na svetu, pa džamije, a sada muzeja, Topkapi palate - velelepne sultanske palate gde je živela većina turskih Sultana. Obilazak je sa lokalnim vodičem uz doplatu. U večernjim satima povratak za Kumburgas. Večera. Noćenje.

5. - 7. dan KUMBURGAS

Doručak. Slobodno vreme za kupanje i uživanje na peščanim plažama. Večera. Noćenje

8. dan KUMBURGAS - BOSFOR

Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni odlazak u Istanbul. Dan za krstarenje Bosforom sa lokalnim vodičem. Obilazak Istanbula sa vode gde ćete videti najraskošnije vile, dvorce i letnjikovce najbogatijih ljudi kako u Turskoj tako i u svetu, obilazak Carigradske Patrijaršije. Mogucnost fakultativnog obilaska Dolmabahče palate. U večernji satima povratak u Kumburgas. Večera. Noćenje.

9.dan KUMBURGAS

Doručak. Odjava iz hotela i slobodno vreme do polaska za Srbiju. Vožnja kroz Tursku, Bugarsku i Srbiju sa usputnim zaustavljanjima zbog odmora i graničnih formalnosti.

10. dan BEOGRAD

Dolazak u Beograd u podnevnim satima.

Kraj usluga

ARANŽMAN

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

Prevoz autobusom turističke klase na relaciji Beograd-Kumburgas-Beograd

Smeštaj u Kumburgasu hotel 4* u 1/2 i 1/3 sobama na bazi 7 noćenja, usluga polupansion

Hotel Blue World 4*  www.blueworldhotel.com

Vodiča tokom putovanja

Troškove organizacije i realizacije aranžmana

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
Međunarodno putno zdravstveno osiguranje

Doplata za jednokrevetnu sobu – na upit

Doplata za dodatno sedište u autobusu 50€

Individualne troskove putnika

Fakultativne izlete

Turističku taksu za hotele u Turskoj, plaća se na recepciji hotela 9 tueskih lira (oko 1.50 €) po osobi i noći. U trenutku kreiranja ovog programa, Zakon još nije stupio na snagu i njegova primena se očekuje od aprila 2020. godine.

POPUSTI ZA DECU:
deca do 7 godina u pratnji dve odrasle osobe plaćaju 50€, imaju sedište u autobusu i koriste zajednički ležaj
deca 7-12 godina u pratnji dve odrasle osobe imaju popust 70 eur, imaju sedište u autobusu i sopstveni ležaj
dete u pratnji jedne odrasle osobe ne ostvaruje popust

FAKULTATIVNI IZLETI:

Istanbul panorama 10€

Plava džamija, Hipodrom, Aja Sofija, Topkapi palata - sa ulaznicama i loklanim vodičem 45 €

Krstarenje Bosforom i poseta Patrijaršiji - sa lokalnim vodičem 30 €

Dolmabahče palata – ulaznica i lokalni vodič 20 €

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 40% vrednosti aranžmana, a ostatak najkasnije 15 dana pre početka putovanja.

Za odloženo plaćanje 50% prilikom rezervacije, ostatak u jednakim mesečnim ratama čekovima građana zaključno sa 15.10.2020.

Preko računa uz profakturu izdatu od strane Travel 4 You agencije.

U slučaju poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni.

NAPOMENE

NAPOMENE ZA FAKULTATIVNE IZLETE:

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Organizator zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti (gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...). Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta u eurima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe.

Neophodan je minimum od 30 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena izleta je podložna promeni.

VAŽNE NAPOMENE:

Putnici koji poseduju crveni biometrijski pasoš Republike Srbije, za ulazak u Republiku Tursku pasoš treba da važi minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja.

Prevoznik neće primiti prtljag koji nije lični (trgovačka roba, mašine, alate, prevozna sredstva i drugo). Putnik može poneti jedan kofer, svi dodatni koferi, veće torbe i veće kese se naplaćuju po tarifi prevoznika.

OPŠTE NAPOMENE:

U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00h. Hotelske sobe se napuštaju poslednjeg dana boravka do 09:00h. Hoteli su registrovani, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije Turske. Svaki hotel ima restoran, svaka soba ima tuš/wc. U pojedinim hotelima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od samog hotela, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela. Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije hotela. Neki od dopunskih sadržaja hotela su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti sadržaja, jer zavise od hotela (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...). Usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta organizator putovanja ne može imati uticaja. Tokom putovanja predviđene su pauze radi odmora posle 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...). Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

Organizator zadržava pravo da putem PROMOCIJA i SPECIJALNIH PONUDA proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.

Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja putovanja.

Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program istaknut u agenciji. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave. Putnici sa novim biometrijskim pasošima treba sami da se informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (novčana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku tranzit ili ulaz na teritoriju odredišne zemlje.

 

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja

Organizator putovanja je Turistička agencija TRAVEL 4 YOU licenca OTP 166/2020 od 01.02.2020. kategorija A 25

Polisa osiguranja MILENIJUM OSIGURANJE a.d.o. 30000016111 od 01.01.2020.

Aranžman je rađen na bazi od minimum 55 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika

organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska

Program br. 7 od 20.01.2020.

PRIJAVITE SE ZA - KUMBURGAS 2021 !

Ostale ponude sa ove lokacije (Turska)