NAŠE NAJBOLJE DESTINACIJE

VRŠAC - MANASTIR MESIĆ

1200 RSD

VRŠAC - MANASTIR MESIĆ

  • apoteka na stepenicama vršac
  • gradska kuća vršac
  • sterijina kuca vršac
  • manastir mesić
  • vinarija vink vršac
  • vinarija vink
  • vršačka kula

1

DANA

VRŠAC - MANASTIR MESIĆ

Ostale informacije

PROGRAM PUTOVANJA I CENA

MANASTIR MESIĆ - VRŠAC - VINARIJA VINIK

jednodnevni izlet


Polazak iz Beograda oko 8h. Vožnja prema manastiru Mesić, jedan je od najznačajnijih manastira u jugoistočnom Banatu, nastao najverovatnije u 15. veku. U crkvi posvećenoj Svetom Jovanu Krstitelju, nalaze se ostaci fresaka iz 18. veka. Manastir u svojoj riznici čuva vredne rukopise i knjige, kao i niz slika poznatih slikara. Nakon obilaska manastira nastavljamo vožnju do vidikovca na Vršačkom bregu gde nas čeka prelep pogled na grad Vršac i okolinu. Nakon slobodnog vremena odlazimo za Vršac. Po dolasku u Vršac obilazak grada: Vladičanski Dvor, Apoteka na stepenicama, Konkordija, Saborna crkva, Rimokatolička crkva... Vršac je, kao rodni grad, iznedrio mnoge velikane: Jovana Steriju Popovića, slikara Paju Jovanovića, Vaska Popu… Slobodno vreme do polaska ili fakultativno odlazak u vinariju Vink. Nakon degustacije slobodno vreme. Polazak za Beograd oko 19h. Dolazak u Beograd u večernjim satima.

Kraj programa.

termin putovanja

 cena aranžmana

 

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu
obilaske prema programu

pratioca grupe tokom putovanja
troškove organizacije i realizacije programa
CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
individualne troškove

degustaciju u vinariji Vinik 600,00

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 40% vrednosti aranžmana, a ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja. Na rate: čekovima ili administrativnom zabranom. Preko računa: uz profakturu izdatu od strane Travel4You agencije.

OPŠTE NAPOMENE:

Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu i vrednim stvarima. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja putovanja.

Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program istaknut u agenciji. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja i uslovima plaćanja putovanja.

PRIJAVITE SE ZA - VRŠAC - MANASTIR MESIĆ !

Ostale ponude (Srbija 2021)